VAR verdwijnt definitief

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Hiermee komt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, met een overgangsperiode van een jaar, definitief te verdwijnen. In plaats daarvan komt de (model)overeenkomst tussen opdrachtgever en -nemer. Die overeenkomst kan vooraf aan de Belastingdienst worden voorgelegd. De Belastingdienst geeft dan aan of er loonheffing moet worden ingehouden of niet. Let op: als er niet volgens de inhoud van de overeenkomst wordt gewerkt, kan er alsnog een verplichting tot het inhouden van loonheffing ontstaan. Het is niet verplicht om de overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. De opdrachtgever kan ook zelf nagaan of hij loonheffing moet inhouden of niet. Handhaving gebeurt alleen bij fraudegevallen. Doel van de Wet DBA is het tegengaan van schijnzelfstandigheid.