Huurtoeslag voor ouderen

Per 1 januari 2016 verandert de regelgeving omtrent huurtoeslag voor ouderen. Wat betekent dit?

Je hebt alleen recht op huurtoeslag als je geen vermogensbelasting (box 3) betaalt. Vermogensbelasting betaal je over je vermogen in box 3, veelal spaargeld. Er geldt een vrijstelling van € 21.437 voor alleenstaanden en € 42.874 voor fiscale partners. Tot 2016 kwam hier voor ouderen nog een extra vrijstelling bovenop. Deze vrijstelling komt te vervallen per 1 januari 2016. Komt het vermogen van de oudere met AOW en eventueel pensioen op 1 januari 2016 boven de vrijstellingsgrens uit, dan verliest de oudere het recht op huurtoeslag.