Fides in de media: Otto Knoop

Op regelmatige basis begeleiden wij startende ondernemers.

Vaak zijn dit optiekondernemers. In de Oculus (vakblad NUVO) staat een artikel over de ervaringen van Otto Knoop. Otto is een startende ondernemer die door ons wordt begeleid. Het artikel geeft goed weer hoe zo’n begeleidingstraject eruit ziet!

2016-3 Oculus – Artikel Ingezonden (Otto Knoop)