De VAR: hoe zit het nu?

Invoering van nieuwe wetgeving is opnieuw uitgesteld. Moet u nu wel of niet een VAR aanvragen?

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is uitgesteld tot 1 april 2016. Eigenlijk zou de VAR per 1 januari 2016 vervallen en zou er gewerkt kunnen worden op basis van modelovereenkomsten. De wet zou eind oktober in de Eerste Kamer worden behandeld maar vanwege de trage vordering is die behandeling uitgesteld. De VAR blijft nu in ieder geval tot 1 april 2016 bestaan.

De belastingdienst heeft een tool op haar website beschikbaar waarmee op basis van twee vragen nagegaan kan worden of er voor 2016 een VAR aangevraagd moet worden of dat de huidige VAR in 2016 nog geldig is. De tool is te vinden via deze link.

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving zijn al een aantal modelovereenkomsten goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze zijn te vinden op de website van de Belastingdienst en hier kan al mee gewerkt worden. Mocht de nieuwe wetgeving inderdaad op 1 april 2016 in werking treden, dan geldt er een overgangstermijn tot 1 januari 2017 waarin opdrachtgever en -nemer de modelovereenkomst kunnen opstellen.