Corona maatregelen

De overheid heeft enkele maatregelen genomen om ondernemers te helpen.

Maatregelen van overheidswege
De regering heeft een aantal maatregelen afgekondigd om ondernemers tegemoet te komen:

– Werktijdverkorting is vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): tijdelijke regeling die voorziet in een tegemoetkoming in loonkosten bij terugval van omzet. Meer info via je loonadministratie.
– Verruiming Borgstelling MKB – kredieten
– Bijzonder uitstel van betalingen van belastingen: tijdelijk tegen een verlaagde invorderingsrente van 0,01%
– Verlaging van de voorlopige aanslag
– Bijzondere bijstand zelfstandigen (Bbz) regeling is versoepeld: vermogen en inkomen partner tellen niet mee. Mogelijkheid om ten minste drie maanden inkomensaanvulling te krijgen tot bijstandsniveau. De uitwerking van deze maatregel vindt nog plaats maar bij veel gemeenten kun je je al aanmelden.
– Noodloket voor zwaar getroffen ondernemers in het MKB: eenmalig € 4.000 per onderneming. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Overige maatregelen
– Banken hebben aangegeven dat zij ruimhartig zullen omgaan met verzoeken om uitstel van aflossing van leningen van MKB – ondernemers
– Als ondernemer kun je zelf in gesprek gaan met bijvoorbeeld je verhuurder om een tijdelijke verlaging van de huur te vragen. Veel huurcontracten bevatten een bepaling waarin staat dat de ondernemer verplicht is aan een bepaalde openstelling te voldoen. Om boetes te voorkomen is het verstandig om aan de verhuurder door te geven dat je wegens overmacht (wellicht) niet aan deze openstellingseis kunt voldoen.

De Kamer van Koophandel heeft een KVK Coronaloket geopend met veel informatie: www.kvk.nl/corona.